Voorwaarden en Condities

Algemene Voorwaarden voor gebruik van de website en diensten van PoelierNijverdal voor consumenten.

Laatst gewijzigd: 2 december 2020

Behandeling persoonsgegevens

Uw gegevens worden enkel gebruikt zoals in deze Algemene Voorwaarden uitgelegd. PoelierNijverdal verbindt zich er toe de verzamelde data in geen geval te verkopen, door te geven of te verhuren aan derden met het oog op commerciële doeleinden.
Uitzondering op bovenstaande zijn verzoeken van de Rijksoverheid, bijvoorbeeld in het geval van een politieonderzoek.

Online betalingen

Een betaling kan enkel worden teruggestort indien de PoelierNijverdal (niet volledig) tot levering is overgegaan. Een terugboeking van uw betaling kan maximaal 10 werkdagen in beslag nemen.

Indien er een geschil ontstaat over een online betaling kan hiertoe een klacht worden ingediend bij Poeliernijverdal. U kunt zich hiervoor wenden tot contact@poeliernijverdal.nl

Klachtenafhandeling

Elke klacht wordt door ons behandeld zoals u ook onze service van ons gewend bent.

Nieuwsbrief en ongewenste e-mail

U ontvangt na de noodzakelijke bevestigingsemail (direct na de bestelling) geen email meer van ons. PoelierNijverdal verstuurt nooit zogenaamde ‘spam’ (ongevraagde e-mail) en zal ook in de toekomst nooit spam versturen.

Wilt u meer weten over de behandeling van uw gegevens door PoelierNijverdal dan kunt u terecht op ons algemeen e-mail adres (contact@poeliernijverdal).

Technisch bewaren van persoonsgegevens

De informatie die u bij een bestelling aan ons verstrekt wordt bewaakt op een serie beveiligde servers, beschermd door 128 bits encryptie en een reeks firewalls.

Cookies

PoelierNijverdal gebruikt een techniek genaamd ‘Cookies’ om de site zo gebruikersvriendelijk mogelijk te maken. Het Cookie dat PoelierNijverdal gebruikt is een nummer waardoor we u bij de volgende bestelling sneller kunnen helpen. Uw postcode wordt bijvoorbeeld alvast ingevuld, u kunt ook uw gebruikers informatie bewaren. Dit zorgt er voor dat u snel uw bestelling kunt plaatsen. Cookies worden bovendien gebruikt om te ‘onthouden’ welke producten u in uw winkelwagentje hebt. Dit is noodzakelijk voor het technisch functioneren van PoelierNijverdal. Er worden geen persoonlijke gegevens over het internet gestuurd door middel van het cookie, het is slechts een nummer.

Correctheid van prijzen

Hoewel PoelierNijverdal er altijd voor probeert te zorgen dat u de meest recente prijzen op uw scherm krijgt kan het door allerlei, meest externe, invloeden voorkomen dat prijzen niet correct zijn. PoelierNijverdal is niet verantwoordelijk voor het terugbetalen van een eventueel prijsverschil. Mocht u een prijsverschil tegenkomen zouden wij het op prijs stellen dat u dit verschil zo snel mogelijk meldt op contact@poeliernijverdal.nl. Wij zullen vervolgens zorg dragen voor een correctie ervan.

Intellectueel eigendomsrecht

Het is niet toegestaan om zonder toestemming van PoelierNijverdal enig onderdeel van deze website te kopiëren, aan te passen, te vertalen en/of uit te geven. Heeft u de interesse om (een deel van) onze site te gebruiken voor welk doeleinde dan ook, dan kunt u zich wenden tot contact@poeliernijverdal.nl en een aanvraag daartoe indienen.

Aansprakelijkheid

PoelierNijverdal doet haar best een zo optimaal mogelijke dienstverlening te bieden aan haar gebruikers. PoelierNijverdal accepteert echter geen enkele verantwoordelijkheid voor het niet functioneren van de website of aanverwante diensten.

PoelierNijverdal alsmede deze overeenkomst vallen onder Nederlands recht.